Rapportering i Excel

En af de allermest populære funktioner i excel er rapporteringsfunktionen. Som nævnt tidligere kan excel bruges til regnskabsrapporter. Ud over disse rapporter er det dog også muligt at lave nøgletals analyser, kundetilfredshedsanalyser. Vi rådgiver kunderne til at...

Budgettering

Brug af Microsoft Excel for at udarbejde budgetter er en af ​​de bedste anvendelsesmuligheder af Excel. Næsten alle virksomheder udarbejder budgetter i Microsoft Excel af meget gode grunde. Årsag og løsninger til at udarbejde budgetter i Microsoft Excel Microsoft...

Regnskabsdata i excel

Mange virksomheder bruger Excel som et værktøj til at analysere data fra et ERP system eller anden 3. parts system. Eksempler på dette kan være analyse af resultatopgørelsen med dækningsgrad analyse. Data eksporteres typisk til Excel og derefter analyseres de ved...

Hvorfor bruge Microsoft excel?

Microsoft Excel er det mest anvendte regneark-program i verden. Danske virksomheder kan med fordel også drage nytte af Microsoft Excel for at få optimeret virksomheden. Af følgende årsager anbefaler vi Microsoft Excel: Excel er nemt at bruge og er installeret på de...