Excel

Inden for excel har vi en række meget kompetente konsulenter. Vi har udviklet løsninger til over 100 forskelige virksomheder herunder en række børsnoterede og større offentlige kunder.

Introduktion af excel

De fleste er meget fortrolige med excel og kan bruge basisfunktionaliteterne i programmet. Nogle af de mest populære er ”Lopslag”, ”Sum.hvis”, ”sammenkædning”, brug af autofilter mv. Der ligger dog en række andre muligheder, som ikke alle brugere kender til. Vi har udviklet applikationer til excel, som de fleste ikke troede var mulige.

Det er en tommerfingerregel, at hvis man i en virksomhed manuelt indtaster data flere gange eller samme handling laves flere gange, så kan den med fordel automatiseres. Se mere nedenfor med inspiration til automatisering.

Opbygningen af vores programmer

Vores udgangspunkt er, at det skal være så enkelt som muligt at anvende makroer.

Vi bygger som oftest vores programmer op, ved at lave nogle makroer som opereres fra excel menuen. Det gør det dynamisk, at man kan kalde disse funktioner, uanset hvor man er i excelarket. Således hører knapper i excel fortiden til.

Vores udgangspunkt er, at det skal være så enkelt som muligt at anvende makroer.

En menustruktur til at operere implementerede makroer kunne se således ud:

excel sample
Således er det enkelt at bruge makroerne. Når der vælges en funktion fra menuen får brugeren et skærmbillede frem, hvor denne vælger de ønskede kriterier for makroen. Vi udvikler det, så tingene er selvforklarende. I nedenstående vises et eksempel på hvordan vi kan lave login i vores programmer hvor brugeren får forskellige rettigheder.
nestle
Er tingene meget komplekse, udvikler vi det som guides – hvor man guides igennem trin for trin.

Således kunne en grafisk rapport se ud:

chart
chart 3
Vores konsulenter:

Vi har flere konsulenter, som tidligere har været revisorer og derfor har en god forudsætning for at forstå vores kunders behov og komme med forslag til forbedringer

Forslag til optimeringsemner til excel:

Efter vores opfattelse er nedenstående emner oplagte til exceludvikling, hvor vi i forvejen har udviklet en del løsninger.

Mange af disse applikationer bruger således data fra SAP/Axapta/Navision eller lignende ERP/økonomisystemer.

Tilbudsgivningssystem
Generering af tilbud og faktura
Budgetterings/forventningsprocessen (personelle og ikke personelle omkostninger)
Dannelse af standard ark
Genindlæsning af de udfyldte standard ark
Dannelse af rapport på baggrund af disse data
Budgetterings/forventningsprocessen for konsulentvirksomheder
Timebudgettering i excelark for projektledere/Afdelingsledere
Import af timeark
Kapacitetsberegning på team niveau
Fleksibel rapport evt. ved anvendelse af pivottabeller
Timeafstemning
Bank, kreditor, mellemregningsafstemning
Cashflow forecast
Sammenkædning af flere excelark via makrokørsler.

Fordele ved Excel automatiserede løsninger

Excel er et billigt værktøj at få udviklet løsninger i
Mindre løsninger kan vi ofte levere på en uge
Opgaverne tjener sig hurtigt ind igen i tidsbesvarelse
Medarbejderne kan arbejde med at analyse data eller sælge mere og bruge mindre tid på kedelig rutineopgaver, som makroen ikke brokker sig over at skulle lave
Excel er et meget brugervenligt værktøj, som alle kan anvende og derfor oplagt værktøj til de fleste virksomheder